Jak ogłosić upadłość?

skontaktuj się

Dużo osób zastanawia się czy prowadząc JDG można ogłosić upadłość konsumencką – można! Nawet jeden dzień po zamknięciu. Jest to o wiele korzystniejsze niż upadłość jako przedsiębiorca z uwagi na fakt, że tutaj głównym celem jest oddłużenie, a nie zaspokojenie wierzycieli. Co więcej, upadły dalej może działać w biznesie, ale w innej formie prawnej – najczęściej mówimy tutaj o sp. z o.o.

Mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu, ogłaszam upadłość konsumencką. Czy syndyk może mi zabrać wyposażenie tego mieszkania? Choć zdarzali się syndycy o takich zapędach, to udawało się je skutecznie ukrócić. Nadto żeby nie bać się utraty wyposażenia mieszkania wystarczy zazwyczaj oświadczenie właściciela, iż wszystko co jest w mieszkaniu jest jego własnością. A nie spotkaliśmy się jeszcze z sytuacją, żeby syndyk chciał sprzedawać ubrania bądź inne przedmioty użytku codziennego o niewielkiej wartości, które należą do upadłego.

Często spotykam się z głosami osób już po ogłoszonej upadłości konsumenckiej, iż ich sprawa niezwykle się przeciąga i miesiącami nic się nie dzieje. Przy obecnym wzroście lawinowym tych spraw, a także innych, którymi zajmują się wydziały ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych będzie to niestety coraz częstsze zjawisko. Jednak mamy na to skuteczne sposoby – skarga na przewlekłość postępowania jest jednym z nich i przynosi szybki efekt, gdyż wiąże się z wypłatą rekompensaty dla upadłego.