Jak ogłosić upadłość?

skontaktuj się

1. Czy mieszkając za granicą mam szansę na układ?

Jak najbardziej – Sąd tutaj nie bada głównego ośrodka życia, a decydujące jest to, czy nieruchomość dłużnika jest położona na terenie RP (nie musi ona być nawet objęta układem). Zatem jeśli ktoś zmaga się z kredytem hipotecznym i przez to musiał nawet wyjechać za granicę w celach zarobkowych bądź przeniósł się tam na stałe – możemy tutaj skutecznie zawrzeć układ częściowy.

2. Czy można nadpłacać układ tak jak kredyt?

Co do zasady nie można. Jednak w przypadku gdybyśmy chcieli wcześniej spłacić całość można się zwrócić do Sądu o przeliczenie aktualnego zadłużenia i jest szansa (choć nie jest to pewne) na spłatę w mniejszej wysokości niż suma pozostałych rat.

3. Co się stanie jeśli Sąd oddali wniosek?

Musimy czekać na postanowienie w tej materii i jego uzasadnienie. Mamy wciąż możliwość złożenia go jeszcze raz – jedyne koszty jakie przepadają to opłata od wniosku w kwocie 30 zł (zaliczka na koszty nadzorcy może być przeksięgowana do nowego wniosku).

4. Czy złożenie wniosku chroni mnie przed zapłatą kolejnych rat?

Nie, samo złożenie wniosku nie chroni. Dopiero otwarcie postępowania układowego (podobny mechanizm jak w przypadku upadłości konsumenckiej) daje dłużnikowi taką ochronę. Nie warto zatem czekać, tylko działać czym prędzej. Przy większości obecnych wakacji kredytowych jest szansa już nie zapłacić w ogóle wysokiej raty (wakacje do końca roku, potem układ).