Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z SN UPADŁOŚCI SP. Z O. O.

skontaktuj się

1) Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SN UPADŁOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10 lok. 1.5, 30-554 Kraków, NIP: 6751645798, REGON: 380079984, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000729592. Możesz skontaktować się z nami przesyłając korespondencję na adres wskazany powyżej lub kontaktując się z nami telefonicznie pod nr: 514 154 199 lub mailowo pod adresem: m.szczepaniak@sn-upadlosci.pl.

2) Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– przekazania odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, a także w celu zapewnienia kontaktu z Panią/Panem w tym zakresie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
– Nawiązania z Panią/Panem współpracy w zakresie świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

3) Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Panią/Panem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych. 

4) Prawa osób których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu ułatwienia skorzystania z przysługujących uprawnień zachęcamy do kontaktu z nami w sposób opisany w pkt. 1.

5) Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.