Umorzenie zobowiązań bez planu spłaty

skontaktuj się

Normalną sytuacją jest to, iż po uzyskaniu upadłości, ustaleniu masy i wierzycieli zostaje ustalony plan spłaty. Upadły co prawda nie płaci nigdy całej kwoty swoich zobowiązań, jednak przez okres od kilku miesięcy do nawet 7 lat może płacić określoną kwotę co miesiąc. Jest jednak też rozwiązanie, które nie zakłada spłaty czegokolwiek – umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty

Jest to wyjątkowe rozwiązanie, jednak można je spotkać. Jest ono przewidziane dla osób w szczególnej sytuacji życiowej – zarówno pod względem zarobkowym (brak możliwości znalezienia zatrudnienia (w obecnej sytuacji pandemicznej dotyczy sporej liczby osób))., pod względem trudnej sytuacji rodzinnej (potrzeba opieki członkiem rodziny ze względu na brak możliwości jego samodzielnej egzystencji) czy ich stan zdrowia nie pozwala na podjęcie stałej pracy zarobkowej, która umożliwi wykonanie planu spłaty (trwałe kalectwo, niezdolność do pracy czy inne choroby). Jak widać zatem możliwości oddłużenia są naprawdę dla wszystkich.