Najczęściej zadawane pytania

skontaktuj się
Kiedy wierzyciele przestaną mnie nękać?

Zgodnie z przepisami dopiero ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej daje ochronę przed wierzycielami, zawiesza prowadzone egzekucje i odsetki przestają być naliczane. Jednak samo złożenie wniosku nie zmienia sytuacji dłużnika. Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów bardzo często zajmujemy się również ich reprezentacją przed wierzycielami w zakresie restrukturyzacji ich zobowiązań – zawieraniem ugód, a także zmniejszaniem wysokości rat, co daje doraźną ulgę w dużo szybszym czasie.

Czy jak ogłoszę upadłość konsumencką to już nigdy nie dostanę nic na raty?

Wpis w bazie Biura Informacji Kredytowej o ogłoszonej upadłości konsumenckiej jest widoczny przez 5 lat. Po tym czasie dłużnik jak najbardziej może wrócić do życia z produktami bankowymi. Co ciekawe, zadłużenie powyżej 60 dni na istniejących zobowiązaniach kredytowych jest przetwarzane przez taki sam czas. I ono również bardzo często jest przyczyną odmów z automatu przy wnioskach kredytowych, nawet po zamknięciu i spłacie zobowiązania z taką obsługą.

Jak długo czeka się na rozpoznanie przez Sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jest to zależne od pracy danego Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Z doświadczenia widzimy, iż czas ten waha się od miesiąca do kilku miesięcy, co jest stosunkowo dobrym wynikiem w odniesieniu do innych spraw prowadzonych przez Sądy.

Czy muszę się stawić w Sądzie, aby uzyskać upadłość?

Tak, dowód z przesłuchania dłużnika jest bardzo istotny. Sąd może jednak wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości na posiedzeniu niejawnym (dzieje się to bardzo rzadko, gdy sprawa nie budzi wątpliwości) – wtedy dłużnik dostaje postanowienie pocztą. Dla każdego Klienta zapewniamy reprezentację profesjonalnego pełnomocnika na sali sądowej, aby ograniczyć poziom stresu związanego z wizytą w Sądzie, a także zapewnić jak największą skuteczność naszych działań.

Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości przez Sąd?

Otwiera się postępowanie upadłościowe, gdzie główną rolę pełni Syndyk i Sędzia Komisarz. Ich działania będą zależne od informacji zawartych we wniosku. Dla każdej osoby, która uzyskała upadłość te działania mogą się różnić – zależy to również od majątku posiadanego przez dłużnika. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i na spotkaniu przed podjęciem współpracy wyjaśniamy wszystko. Zapewniamy również pomoc w w/w postępowaniu, aby Klient cały czas czuł wsparcie i nie obawiał się, że może popełnić błąd, który przyniesie negatywne skutki.

Co muszę mieć na pierwsze spotkanie z Państwem?

Absolutnie nic. Na bezpłatnym spotkaniu analizujemy sytuację dłużnika, doradzamy jakie kroki należy podjąć w pierwszej kolejności, jak uzyskać potrzebną dokumentację oraz ustalamy warunki współpracy. W naszej pracy zawsze kierujemy się dobrem Klienta – wyjaśniamy również zagrożenia, które czekają na Klienta oraz jak zminimalizować ich występowanie.

Czy jest szansa na zachowanie mojego majątku?

Tak, jest to możliwe. W związku z wprowadzoną nowelizacją przepisów upadłościowych jest możliwe zawarcie tzw. układu konsumenckiego, który nie przewiduję likwidacji majaku dłużnika w trakcie oddłużenia. Jest to dość skomplikowany proces, ale jego zalety wskazują, że dla wielu osób będzie to najwłaściwsza droga.